Situasi Financial Literacy di Malaysia

Apa itu Financial Literacy?

Celik kewangan.

Ia merujuk kepada kebolehan seseorang untuk:

 • memahami risiko dan menilai kepentingan untuk menyediakan perlindungan samada dengan mengambil pelan takaful atau lain-lain.
 • membuat bajet perbelanjaan bulanan, tahunan, dan jangka panjang.
 • membezakan antara liabiliti dan aset.
 • memahami konsep-konsep asas kewangan seperti kredit, interest, compounding interest, inflasi, diversifikasi, dan lain-lain.
 • memahami konsep pelaburan dan dapat membezakan antara penipuan (scam) dan pelaburan yang sah.
 • dan lain-lain lagi lah.

Realiti kadar Financial Literacy di Malaysia

Masyarakat di Malaysia masih kurang kesedaran mengenai pengurusan kewangan peribadi.

Menurut laporan dari kajian oleh S&P Global Finlit Survey, kadar celik kewangan rakyat Malaysia hanyalah pada 36% sahaja.

Di bawah pula adalah hasil kajian daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

● Satu daripada tiga menyatakan mereka kurang pengetahuan kewangan.
● 75% rakyat Malaysia faham yang inflasi membawa maksud kenaikan kos sara hidup. Tapi hanya 38% yang boleh mengaitkan inflasi dengan kuasa membeli.

● Hanya 43% rakyat Malaysia faham duit berkembang secara kompaun, dan 22% percaya bahawa duit berkembang secara kadar langsung.
● Isi rumah berpendapatan rendah cenderung mempunyai tahap celik kewangan yang lebih rendah.

● 92% rakyat Malaysia mempunyai produk deposit (akaun bank).
Masih kurang yang memiliki produk pelaburan.

Diolah dari sumber: Security Commission Malaysia

Kadar celik kewangan rakyat Malaysia yang rendah

● Ilmu pengurusan kewangan peribadi asas tidak diajar secara wajib.
Dalam kebanyakkan situasi, ilmu kewangan disampaikan kepada generasi akan datang secara terus melalui ibu dan bapa sendiri sahaja.
Tidak semua nasihat yang disampaikan akan boleh digunapakai untuk generasi akan datang.
Dunia kewangan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman.
Kalau pakai nasihat yang dah lapuk, memang ketinggalan zamanlah nanti.

● Masih ramai tak mempunyai pelan perlindungan risiko (baca: pelan hibah takaful dan medical card.)
Kadar penembusan takaful (baca: kadar pemilikan takaful) rakyat malaysia hanyalah pada 17% sahaja.
Ramai yang tak faham mengenai kepentingan pengurusan risiko.
Ada juga yang masih percaya segala kos rawatan di hospital kerajaan akan ditanggung sepenuhnya, jadi mereka beranggap tidak perlu untuk memiliki medical card.

Harimau mati meninggalkan belang.
Manusia mati meninggalkan nama hutang.

Pembetulan pepatah lama mengikut peredaran zaman.
Baru betul kena irama dia betul tak?

● Ada yang membuat simpanan jangka panjang di dalam akaun simpanan di bank sahaja.
Tanpa simpanan di akaun yang memberikan pulangan yang melebihi kadar inflasi, nilai duit akan susut sepanjang tempoh simpanan jangka panjang.

Akaun Simpanan : 0.25%
Inflasi : 2.0% (purata rendah)
Pelaburan : 4.5% (purata rendah)

● Bila sebut pelaburan: Hartanah!
Ramai yang melihat rumah sebagai satu bentuk pelaburan yang menguntungkan.

Ya, rumah boleh menjadi satu bentuk pelaburan yang menguntungkan.
Tapi, rumah yang kita tinggal sendiri adalah liabiliti.

Pasaran jual-beli hartanah juga lebih kepada bermain dengan spekulasi.
Apabila terlalu ramai yang masuk ke dalam pasaran dengan harapan untuk mendapatkan pulangan pelaburan lumayan, maka harga hartanah juga akan meningkat.
Yang merana adalah mereka yang memerlukan rumah sendiri untuk didiami.

(Brian Gable/The Globe and Mail)

● Tiada pendedahan terhadap konsep-konsep asas pengurusan kewangan peribadi.
Contohnya: Segitiga pengurusan kewangan peribadi, pengurusan kad kredit dan pinjaman peribadi, konsep kompaun, peraturan 72, perancangan harta pusaka, dan lain-lain.

Ramai yang tak tahu, atau tak tahu yang perlunya untuk ambil tahu mengenai ilmu-ilmu ini.
Macam Mal sebut di atas, ilmu ini tidak diajar secara formal dan wajib di sekolah dan kebanyakan masyarakat mendapatkan ilmu pengurusan kewangan hanya melalui ibu bapa masing-masing.

Apa dah jadi?

Perbincangan kewangan peribadi adalah satu taboo.

Perbincangan berkaitan kewangan peribadi dianggap terlalu sensitif dan sering dielakkan.

Kita tak mahu rasa dibanding-beza dengan orang lain.
Rasa dikritik dan dipandang rendah.

Sebab tak selesa, maka kita pun mengelak dari berbincang mengenainya.

Tapi cara pemikiran yang kurang sihat ini kalau tak diperbetul, bayangkan apa yang akan terjadi pada generasi-generasi kita yang akan datang.

Pengurusan kewangan peribadi bukanlah semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi adalah sebagai satu legasi yang kita tinggalkan buat keturunan kita.

Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri.

Timbalah ilmu sebaiknya untuk generasi akan datang.

Apa nak buat?

Tukar pemikiran kita dulu.

Kita tak boleh untuk menukar pemikiran orang lain.
Yang kita mampu hanyalah berusaha untuk menukar pemikiran diri sendiri dan menunjukkan contoh kepada yang lain.

Mal akan kongsikan ilmu berkaitan dengan pengurusan kewangan di blog ini sepanjang tempoh Mal sebagai seseorang yang sedang mula berkecimpung dalam industri ni.

Tiada apa yang Mal harapkan melainkan kawan-kawan Mal juga mendapat manfaat daripada apa yang Mal tulis dan usahakan ini.

Ok sekian sembang kali ni.
Stay tuned!

Sembang : Takaful vs Insurans

Mal rasa semua orang tahu fungsi insurans dan takaful.

Fungsi Takaful/Insurans (secara am):

Sebagai:

Perlindungan

Sekiranya berlaku sebarang:

kemalangan
atau
kematian pra-matang

Dalam bentuk:

Pampasan tunai

Kepada:

Peserta atau waris*

(* sama ada dinamakan atau faraid)

Situasi semasa di Malaysia berkenaan Takaful.

Di Malaysia, kadar penembusan takaful hanya sekitar 17% sahaja.
Insurans konvensional pula pada 54%.

Membawa maksud, hanya 17% sahaja masyarakat Malaysia yang mempunyai pelan perlindungan takaful.
Laporan kadar penembusan takaful di Malaysia setakat November 2021.

Pada Mal peratusan ini adalah masih sangat rendah, terutamanya memandangkan majoriti penduduk di Malaysia adalah beragama Islam.

Soalan:
Kenapa ramai tak ambil pelan Takaful/Insurans?

Kerana kadar celik kewangan rakyat Malaysia masih rendah.

Masyarakat di Malaysia masih kurang pendedahan terhadap ilmu mengenai pengurusan risiko, yang merupakan elemen paling penting dalam pengurusan kewangan peribadi.

Menurut kajian oleh S&P Global FinLit Survey, kadar celik kewangan penduduk Malaysia hanyalah pada 36% sahaja.

Masih ada yang percaya kos rawatan di hospital kerajaan adalah percuma dan ditanggung sepenuhnya.
Tak faham mengenai kepentingan pengurusan risiko.
Atau langsung tak memahami apa itu risiko.

atau

Mungkin yang mereka nampak hanyalah rugi untuk ambil takaful atau insurans.
Kena bayar setiap bulan tapi tak dapat apa-apa pun kalau tak jadi apa-apa.

Siapa Kata?

Jom Mal cerita sikit pasal sifat produk takaful, kelebihan dan juga perbezaan berbanding produk insurans.

Nanti kawan-kawan boleh nampak kenapa takaful adalah pemenang besar berbanding insurans.

Takaful vs Insurans

Ringkasan perbezaan antara produk takaful dan insurans

Mal akan sentuh secara mendalam di bawah.

Bermula dengan perbezaan asas, iaitu bentuk model perniagaan yang digunapakai oleh takaful dan insurans

Model Perniagaan Insurans
 1. Pemegang polisi membayar premium.
 2. Duit premium tersebut terus masuk ke dalam dana rizab yang merupakan milik penuh syarikat insurans.
 3. Sebarang tuntutan manfaat insurans akan dibayar daripada dana rizab tersebut.
 4. Pihak syarikat insurans akan melaburkan dana rizab tersebut.
  Sebarang keuntungan adalah hak milik penuh pihak syarikat.
Boleh nampak tak ketidak-adilan yang boleh berlaku di sini?

Pemegang polisi tiada hak ke atas dana tersebut, melainkan untuk mendapatkan manfaat yang dijanjikan dengan membuat tuntutan.

Syarikat insurans pula mempunyai kaitan secara langsung dengan dana tersebut, sekaligus membawa kepada konflik kepentingan (conflict of interest).

Sebab dana rizab syarikat adalah keuntungan pihak syarikat, maka sudah tentu pihak syarikat akan mempertahankan keuntungan mereka sebaik mungkin.

Dana rizab yang dilaburkan tidak semestinya di tempat yang patuh syariah kerana ia bukanlah satu syarat yang telah ditetapkan.

Segala keuntungan dari pelaburan pula akan kembali kepada syarikat sebagai keuntungan.

Tiada bahagian keuntungan daripada pelaburan dana buat pemegang polisi langsung.

Objektif produk insurans adalah untuk memberikan keuntungan maksimum kepada syarikat insurans.

Kenapa Insurans Hukumnya Haram?

Terdapat 3 unsur di dalam produk insurans yang menyebabkannya jatuh hukum haram:

Riba’
 • Berlaku perbezaan nilai antara jumlah pampasan dan premium yang dibayar di dalam perjanjian jual-beli.
 • Transaksi jual dan beli tidak berlaku pada suatu masa. Tuntutan dibayar pada suatu masa yang berbeza bukan pada masa perjanjian dibuat.
 • Bunga dikenakan pembayaran premium yang lewat.
 • Bunga di dalam pelaburan yang bukan patuh syariah.
Gharar (Ketidak-pastian)
 • Jumlah dan masa pemberian pampasan tidak dapat dijelaskan semasa perjanjian jual-beli yang dimeterai.
 • Pemegang polisi tiada ekuiti di dalam model insurans.
 • Sekiranya tiada sebarang tuntutan, pemegang polisi tidak akan mendapat apa-apa.
 • Adalah tanggungjawab pihak syarikat insurans untuk memenuhi pembayaran tuntutan. Adakala ia tidak dikotakan.
Maysir (Perjudian)
 • Pemegang polisi berkemungkinan untuk mendapat jumlah wang besar yang tak setimpal dengan pembayaran yang dibuat.
 • Pemegang polisi berkemungkinan untuk tidak mendapat apa-apa walaupun pembayaran premium dibuat.
 • Pihak syarikat insurans berkemungkinan mengalami kerugian besar jika berlaku terlalu banyak tuntutan pada suatu masa.
 • Pihak syarikat insurans berkemungkinan mendapat keuntungan besar jika jumlah kutipan premium melebihi jumlah tuntutan yang dibayar.

Kenapa takaful halal?

 • Takaful menggunakan konsep bantu-membantu dalam bentuk sedekah di dalam tabung bersama yang dipegang oleh pihak ketiga dalam bentuk amanah.
  Konsep kumpulan tabung yang serupa dengan konsep kutu yang Mal cerita hari tu:
 • Penggunaan konsep sedekah sahaja secara langsung dapat menangkis elemen haram dalam perjanjian jual-beli yang digunakapai oleh model perniagaan insurans seperti perbezaan masa antara perjanjian dan transaksi jual-beli, perbezaan jumlah tukaran jual beli (premium vs perlindungan), dan lain-lain.
 • Konsep tabung bersama yang dipegang oleh pihak ketiga pula mengelakkan unsur kerugian atau keuntungan yang melampau kepada kedua-dua pihak.
 • Dengan pemegang dana pada pihak ketiga juga, tidak berlaku conflict of interest pada pihak syarikat untuk membuat pembayaran tuntutan.
 • Disebabkan takaful patuh syariah, maka pelaburan dana juga dilakukan menurut hukum syariah bagi memastikan kesucian dana.
 • Dan yang paling penting, peserta takaful mempunyai ekuiti di dalam tabung tersebut.

Nah, tujuan perlindungan yang diingini dapat dicapai dengan cara yang lebih adil.

Indah bukan?

Model Perniagaan Takaful
 1. Pemegang sijil membayar caruman.
 2. Pihak operator akan mengambil upah daripada bayaran caruman, dan baki daripadanya akan dimasukkan ke dalam akaun peserta individu.
  Akaun ini adalah hak milik peserta sepenuhnya.
  Di sini jugalah datangnya nilai tunai (cash value) bagi sijil takaful.
 3. Bayaran tabarru’ (derma) akan dibuat daripada akaun peserta ke dalam dana risiko bersama peserta.
 4. Dana di dalam akaun peserta individu dan dana risiko bersama peserta akan dilaburkan. Pulangan akan dikongsi bersama dengan takaful operator dan peserta.
 5. Sebarang tuntutan yang dibuat akan dibayar daripada dana risiko bersama peserta.
 6. Sebarang lebihan pada setiap tahun akan dipulangkan kepada peserta dan pihak operator sebagai upah pada kadar yang dipersetujui.
 7. Sekiranya berlaku defisit pada dana risiko bersama peserta, pihak operator akan memberi pinjaman pada kadar sifar faedah kepada dana tersebut.

Takaful atau Insurans?

Mal dah cerita panjang lebar kat atas tu.
Kawan-kawan rasa mana yang terbaik?

Dari segi harga, produk takaful sekarang sudah sangat kompetitif dan tidak jauh beza dengan harga premium insurans konvensional.

Mai hubungi Mal untuk dapatkan quotation takaful hibah dan medical card secara percuma.

Stay tuned~

Sembang pasal asas Personal Finance

Bila berkata mengenai personal finance, Mal rasa mesti semua orang akan cakap pasal savings dan bajet betul?

Tapi kawan-kawan tahu tak yang ada yang lagi penting daripada mmebuat savings dan bajet?

Pernah dengar pasal Personal Finance Triangle?

Personal Finance Triangle ni adalah panduan asas kepada pengurusan kewangan kita.

Yang bawah paling penting. Tapak asas kepada tingkat-tingkat seterusnya.
Kalau tiang dah goyah, macamana nak sokong atap, betul?

Post kali ni Mal nak sentuh sebahagian sahaja dari Personal Finance Triangle ni.

Topik berkaitan dengan tapak dia iaitu Protection atau perlindungan.

Tingkat Satu : Perlindungan / Protection

“Perlindungan? Malaysia ni kan aman damai. Bukan ada perang macam kat Ukraine sekarang tu. Nak berlindung dari apa pulak?”

Topik perlindungan ni luas sebenarnya.
(dan mulut jangan celupar ya.)

Cuba kita tengok definisi perlindungan dalam kamus dewan bahasa dan pustaka:

Perlindungan

[per.lin.du.ngan] | ڤرليندوڠن

Definisi :

1. tempat yg melindungi, tempat berlindung: pd hari hujan, atap itu menjadi ~;

2. perihal (tindakan dsb) melindungi (mis dgn bantuan, pertolongan,dll)

Dalam erti kata lain, maksudnya kita berlindung daripada sesuatu yang tak diingini.

Apa yang kita paling tak ingini bila bercakap pasal duit?

Kehilangan punca rezeki.

Pada Mal ini adalah risiko yang paling penting untuk kita uruskan dalam kehidupan kita.

Sebab apa?

Sebab kita tidak dijanjikan sesuatu pun melainkan mati.
Rezeki yang kita nikmati sekarang boleh ditarik bila-bila masa.
Jadi adalah tanggungjawab kita untuk menguruskan sendiri risiko kehilangan punca rezeki.

Risiko diluar Jangka

Kita dah masuk tahun ke-2 pandemik Covid-19 sekarang.
Mal tahu ramai yang terkesan disebabkan pandemik ni.

Ada yang dibuang kerja.
Ada yang dipotong gaji.

Ada yang kena Covid. Sekali dapat bil hospital sampai ratus-ratus ribu.

Yang lebih sedih, ada yang kehilangan ahli keluarga, sahabat dan sebagainya.
Yang mak hilang anak.
Yang anak hilang ayah.
Yang isteri hilang suami.

Ada beberapa kes kehilangan yang terdekat dengan Mal sendiri.
Bila Mal dengar cerita diorang, terasa amat-amatlah diperingatkan dengan kata-kata mati itu pasti.
Ia boleh berlaku bila-bila masa sahaja tanpa amaran.

Ada yang baru disahkan positif Covid dalam tak kurang seminggu sahaja sebelum menghembuskan nafas terakhir.
Tak siapa sangka dan amat mengejutkan.

Nikmat kesihatan dan kehidupan kita boleh ditarik sekelip mata.
Kita boleh pergi bila-bila masa sahaja.
Semuanya diluar keupayaan kita untuk menjangka.

Jadi, sebelum kita pergi, terutama sebagai ketua keluarga, ambillah perlindungan pendapatan untuk keluarga kita.

“Oo.. Jadi, nak kena start saving la ni ya?”

Saving memang perlu, tapi ia bukanlah tapak paling asas dan tak termasuk dalam kategori perlindungan.

Sila rujuk kembali Personal Finance Triangle tu.

Asas kepada perancangan kewangan adalah Pelan Perlindungan

Yang dimaksudkan pelan perlindungan adalah

Takaful Kesihatan (Medical Card)

dan juga

Takaful Keluarga (Hibah).

Takaful medical card adalah untuk menampung pembiayaan perubatan diluar jangka, dan takaful keluarga adalah untuk memberi pampasan dalam bentuk hadiah (hibah) kepada keluarga kita sekiranya kita ditakdirkan untuk pergi dahulu secara mengejut diluar jangka.

“Ala, mahal la nak amek takaful ni. Kang bukannya pakai pun. Rugi jer.”

Ingat, kita ambil takaful bukan untuk diri sendiri, tapi adalah untuk orang yang kita sayang.

Kita tahu bila kita akan nak kemalangan?
Kita tahu bila kita akan dijemput ilahi?

Kalau kawan-kawan tahu jawapan bila kepada 2 soalan diatas, boleh abaikan apa yang Mal bebel pasal Personal Finance Triangle di atas.
Memang rugi ambil takaful. Lebih baik ambil insurans.

Sebab kita manusia biasa yang tak tahu jawapan kepada soalan tu, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membuat persediaan yang sepatutnya.

Your Life is Your Family’s Life too.

Q: Dah ada perlindungan, next step apa pulak?

Tu nanti Mal sambung sembang pasal tingkat kedua dalam Personal Finance Triangle.

Stay tuned~